Video: Crypto Lighthouse #14 Mina Protocol

Mina Foundation CEO, Evan Shapiro was interviewed this week on Coin68 TV – a Vietnamese Youtube channel specialising in Blockchain and Cryptocurrency news and knowledge. You can watch the full interview with Evan below.

For more all our news direct to your inbox subscribe to our email newsletter (no spam) click here >

Mina Protocol là một dự án phát triển mạng lưới blockchain thông qua giao thức của chính nó, Mina Protocol. Đây là một blockchain nhẹ nhất thế giới có thể giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng của blockchain. Với mục tiêu đề ra và đội ngũ phát triển uy tín, Mina Protocol đã có được một chỗ đứng vững chắc trong top 100 trên Coinmarketcap.

Trong vài tháng qua, Mina đã thông báo hợp tác với Polygon, Ethereum và chi tiết lộ trình sắp tới sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Tất cả những thắc mắc và kế hoạch phát triển sắp tới của Mina sẽ được giải đáp trong buổi Livestream Crypto Lighthouse #14 của Coin68 cùng khách mời từ Mina Protocol:

Evan Shapiro – CEO của Mina Foundation

Scroll to Top